Εκτύπωση

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Ιωάννης Σακελλαράκης, Πρόεδρος
2. Χρυσοβαλαντης Τοπάλης, Αντιπρόεδρος
3. Αντώνιος Διρχαλίδης, Γενικός Γραμματέας
4. Γαρύφαλος Φύκιας, Ταμίας
5. Πέτρος Κανάκης, Μέλος