Εκτύπωση

ΘΕΜΑ:    Υπ' αριθ. 159383/3593/25-08-2017 εγκύκλιος,  για την τήρηση του βιβλίου  απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας των κωδικώντου Παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΕ)  αριθ. 995/2010. 

 

 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ - View in full screen