Εκτύπωση

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σ.Ε.Σ.Κ.Α

Ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου

1.Ανδρέου Νικόλαος                                        20.Ταλαράντας Εμμανουήλ

2.Χρήστου Δημήτριος                                      21.Μαστροπέτρος Μιχαήλ

3.Τσέγας Βασίλειος                                          22.Τοπάλης Χτυσοβαλάντης

4.Μαυράκης Πέτρος                                        23.Τανούσης Νικόλαος

5.Ζεάκης Κων/νος                                            24.Βογιατζής Σταύρος

6.Υδραίος Κων/νος                                          25.Κανάκης Γεώργιος

7.Αδαμούδης Ιωάννης                                      26.Αφοι Καβαλάρη ΟΕ

8.Καμπόλη Αλεξάνδρα                                    27.Μίχας Γεώργιος

9.Πεφάνης Ιωάννης                                          28.Σελιμαϊ Σείμίρ

10.Κανελλάκης Παναγιώτης                            29.Καζάνης Χρήστος              

11.Χλιβερός Εμμανουήλ                                  30.Χατζηγεωργίου Γεώργιος

12.Ράπτης Κων/νος                                          31.Κουκουράκης Παναγιώτης 

13.Κοσμόπουλος Παναγιώτης                          32.Χιώτης Γεώργιος

14.Κουτσουπιάς Νικόλαος                               33.Λιάπης Κων/νος

15.Κουντεμάνη Ευαγγελία                               34.Λιγνός Εμμανουήλ

16.Παράσχου Χ. Υιοί                                      35.Κατάρας Αναστάσιος

17.Καραντινός Ευθύμιος                                  36.Ξένος Αναστάσιος

18.Πιστικίδης Βασίλειος                                  37.Κορώνης Αδαμάντιος

19.Κοντοφρυός Δημήτριος                              38.Μπάτας Αναστάσιος

39.Κυρίου Θεοδώρα                                        61.Ασλόγλου Σοφία

40.Πρεβέντης Γεώργιος                                               62.Αντωνίου Κων/νος

41.Χιώτης Μιχαήλ                                           63.Φανός Διονύσιος

42.Δριβάκος Κων/νος

43.Δρακακάκη Χρυσούλα

44.Γ&Η Λέγγουρδας ΟΕ

45.Στρατούρης Μελέτιος

46.Δημητρόπουλος Σωτήριος

47.Εγγλέζος Κων/νος

48.Σεφεριάδης Γεώργιος

49.Βερλή Ειρήνη

50.Μωραϊτου Αγγελική

51.Χαρούλης Αναστάσιος

52.Στουραϊτης Δημήτριος

53.Σακελλαράκης Ιωάννης

54.Κρητικός Σπυρίδων

55.Λιόλιου Κυριακή

56.Ανδρικόπουλος Γεώργιος

57.Χέλιος Πέτρος

58.Πλακίδας Γαβριήλ

59.Πετράκης Αθανάσιος

60.Δάβαρης Μιχαήλ