Τηλ επικοινωνίας

210-2838856
string

ΘΕΜΑ: Η τήρηση της νομιμότητας από τις επιχειρήσεις πώλησης στερεών καυσίμων και οι νόμιμες συνέπειες της παραβίασής της, όπως  δημοσιεύτηκεστην εφημερίδα « Χρυσή Ευκαιρία » στο φύλλο της Κυριακής την 3-12-2017.