Τηλ επικοινωνίας

210-2838856

Σ.Ε.Σ.Κ.Α                                                      Μεταμόρφωση, 06 Ιουνίου 2016

Σύλλογος Εμπόρων Στερεών             

Καυσίμων Αττικής                 

Παπανδρέου & Ύδρας2                                                          Προς

14452, Μεταμόρφωση

Τηλ/Fax: 210. 2838856                                            Τα Μέλη του Συλλόγου

E. Mail: info@seska.gr

S: www.seska.gr

                                                                       

Θέμα: Τράπεζα αίματος μελών του συλλόγου.

Αγαπητοί  συνάδελφοι,

Προκειμένου να συμβάλουμε στο έργο της εθελοντικής αιμοδοσίας, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα μας υστερεί σε επάρκεια αίματος, θα θέλαμε ως σύλλογος να δημιουργήσουμε την δική μας τράπεζα αίματος με την ένταξή μας  στο  « Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών».

Σκοπός μας είναι να συνεισφέρουμε στο έργο της εθελοντικής αιμοδοσίας, καθώς και να καλύψουμε τις ανάγκες σε αίμα για εσάς και τα μέλη των οικογενειών σας καθώς επίσης και των συνεργατών σας.

Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για την συμμετοχή σας στην εθελοντική αιμοδοσία , έτσι ώστε να την οργανώσουμε  την 02/10/2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 9:00 π.μ-13:30 μ.μ στα γραφεία του συλλόγου  σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αμαλία Φλέμιγκ.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι κάθε υγιής άνθρωπος 18-65 ετών, μπορεί να δίνει  άφοβα αίμα  3-4 φορές το χρόνο.

Είναι επιτακτική ανάγκη να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια και ευελπιστούμε στην καθολική συμμετοχή σας προς όφελος όλων….

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

   Ο Πρόεδρος             ΔΣ                                                         Ο Γενικός Γραμματέας ΔΣ

Τσέγας Βασίλειος                                                               Μπάτας Χρήστος