Τηλ επικοινωνίας

210-2838856

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τις υποχρεώσεις των πωλητών καυσόξυλων και καυσίμων στερεής βιομάζας