Τηλ επικοινωνίας

210-2838856

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σ.Ε.Σ.Κ.Α

Επίτιμα Μέλη του Συλλόγου

Ο Πρόεδρος του συλλόγου στην Γενική Συνέλευση  της 18-10-2015  μεταξύ άλλων, ενημέρωσε τα μέλη για το έργο και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και για τη σημασία για το έργο και τη δραστηριότητα του Συλλόγου παλαιών επαγγελματιών του κλάδου, και δη των κκ. Δριβάκου Κωνσταντίνου, Λιόλιου Σταμάτη, Μαστροπέτρου Δημητρίου, Σακελαράκη Παναγιώτη,  Χαρούλη Νικολάου,  για τους οποίους προτάθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού, η ανάδειξη από τη Γενική Συνέλευση σε επίτιμα μέλη.

Η Γενική Συνέλευση  απεφάνθη ομόφωνα υπέρ της ανάδειξης των παραπάνω επίτιμων μελών του συλλόγου.