Τηλ επικοινωνίας

210-2838856

Προς τα μέλη του Σ.Ε.Σ.Κ.Α

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΣΚΑ

 
Σύμφωνα με τις ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/2020 (ΦΕΚ/Β/1988-23-5-2020) και Δ1α/Γ.Π.οικ. 56435/2020 (ΦΕΚ/Β/3958-15-9-2020), στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, το εν γένει ωράριο έναρξης λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων ορίζεται στις 10.00 π.μ.

Στην κατηγορία αυτή εμπίπτει και ο ΚΑΔ 47.78, στον οποίον υπάγονται οι επιχειρήσεις πώλησης στερεών καυσίμων.

Εξ άλλου προβλέπονται κατηγορίες επιχειρήσεων για τις οποίες ορίζεται κατ’ εξαίρεση  ως χρόνος έναρξης λειτουργίας η 07.00 π.μ ή η 09.00 π.μ., όμως οι επιχειρήσεις πώλησης στερών καυσίμων δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις αυτές, επομένως υπάγονται με βεβαιότητα στον γενικό κανόνα έναρξης λειτουργίας στις 10.00 π.μ.

Αν και δεν έχει παρατηρηθεί έντονη εποπτεία και πρακτική εφαρμογή του παραπάνω μέτρου από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση παράβασης, ανάλογα με την επιφάνεια σε τ.μ. της επιχείρησης και τον χρόνο απόκλισης από τον προβλεπόμενο χρόνο έναρξης νόμιμης λειτουργίας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ημέρες.

Εξ άλλου, η λειτουργία επιχειρήσεων εκτός νομίμου ωραρίου λειτουργίας αποτελεί παράπτωμα έναντι των διατάξεων περί αθέμιτου ανταγωνισμού και δύναται να οδηγήσει όχι μόνο σε καταγγελίες εκ μέρους άλλων επιχειρήσεων (που θα οδηγήσουν στην εφαρμογή των παραπάνω διοικητικών προστίμων) αλλά και σε ποινικές διώξεις και σε πιθανές ατομικές αστικές αξιώσεις εκ μέρους των επιχειρήσεων αυτών.

Κατά συνέπεια, συνιστούμε σε όλες τις επιχειρήσεις μέλη του Σ.Ε.Σ.Κ.Α. την απαρέγκλιτη τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, με σκοπό τη προστασία των ατομικών εννόμων συμφερόντων επιχειρήσεων αλλά και της συνολικής εικόνας του κλάδου στο καταναλωτικό κοινό.

 

Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος
Νομικός Σύμβουλος Σ.Ε.Σ.Κ.Α.

 

Ωρα για καυσόξυλα: Οι τιμές, ποια πρέπει να προτιμάμε, τι να προσέχουμε

«ΧΡΥΣΕΣ» ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Σ.Ε.Σ.Κ.Α

Με τον καιρό σταδιακά να «εγκαθιστά» τις φυσιολογικές θερμοκρασίες για την εποχή, πολλοί είναι εκείνοι που έχουν σηκώσει το τηλέφωνο προκειμένου να κάνουν την παραγγελία τους για καυσόξυλα, μια εκ των λύσεων για όσο το δυνατόν ανώδυνο -οικονομικά- χειμώνα γίνεται.

Ωστόσο, κάθε χρόνο τέτοια εποχή εύλογα δημιουργούνται στους καταναλωτές συγκεκριμένα ερωτήματα, σχετικά με την ξυλεία, την τιμή της, αλλά και με το τι πρέπει να προσέχουν κατά την αγορά από τους εμπόρους. Το iefimerida.gr επικοινώνησε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εμπόρων Στερεών Καυσίμων Αττικής, κ. Ιωάννη Σακελλαράκη ο οποίος μεταξύ άλλων παρουσίασε έναν αναλυτικό οδηγό για τα όσα πρέπει να γνωρίζει κάθε καταναλωτής.

Διαβάστε περισσότερα