Τηλ επικοινωνίας

210-2838856

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σ.Ε.Σ.Κ.Α

 

 

Μέλη  του Συλλόγου

 

 

Ως μέλη του Συλλόγου γίνονται δεκτοί όλοι οι επαγγελματίες έμποροι στερεών καυσίμων (ξυλείας θέρμανσης, κάρβουνων, πέλετ  κ.λ.π.), συσκευών καύσης των ως άνω εμπορευμάτων καθώς και συναφών ειδών, οι οποίοι διατηρούν εντός του νομού Αττικής κατάστημα ή υποκατάστημα του οποίου η κύρια ή μία από τις κύριες δραστηριότητες είναι η πώληση των παραπάνω ειδών, είτε ασκούν την εν λόγω εμπορική δραστηριότητα διατηρώντας ατομική επιχείρηση είτε υπό μορφή εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου.

 

Ως μέλη του Συλλόγου εγγράφονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα.