Τηλ επικοινωνίας

210-2838856
 Εκτύπωση 

ΦΙΛΟΣ ΚΩΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 36 ΠΑΤΗΜΑ \n
Χαλάνδρι,
Ελλάδα 152 38
2106006078